જય મોઢેશ્વરી માઁ.....જય મોઢેશ્વરી માઁ.....જય મોઢેશ્વરી માઁ.....
મોઢ-સમાજ.કોમ
મોઢ-સમાજ.કોમ

|| ઘર || મોઢેશ્વરી માં નું પ્રાગટય || મોઢેરાનો ઇતિહાસ || મોઢની ઉત્પત્તિ || મોઢેશ્વરી માં ના મંદિરો || મોઢ-બ્રાહ્મણ || મોઢ-વણિક || મોઢ-માંડલિયા || મોઢ-મોદી || મોઢ-પટેલ || જયેષ્ઠીમલ્લ || સંપર્ક ||

:: ખાસ આભાર ::
શ્રી હિતેષ કમળકાંત ઝાલા (ભુજ)
શ્રી રમેશભાઈ ત્રિપાઠી (નલિયા)
શ્રી ખંજન એચ. મહેતા (ભુજ)
શ્રી નરેશભાઈ અંતાણી (ભુજ)
શ્રી હરેશભાઈ બળવંતરાય મહેતા (ભુજ)
શ્રી કેતનભાઈ ઉપાધ્યાય (અંજાર)
શ્રી મોહિતભાઈ મહેતા (ભુજ) 
શ્રી મયુર સી. ભટ્ટ (ભુજ)
શ્રી હરેન્દ્ર જનાર્દનભાઈ માધવલાલ (મુન્દ્રા)

 

:: સંપર્ક ::
જયેશ જેષ્ટારામભાઈ ભટ્ટ
"આર્શિવાદ", મોઢ શેરી,
જુના સ્વામિનારાયણ મંદિર પાસે,
ભુજ-કચ્છ. પીન-૩૭૦ ૦૦૧.
મોબાઈલ :- +૯૧ - ૯૪૨-૮૨૨-૦૨૬૨.
ઈ-મેઈલ
:: ખાસ આભાર ::
શ્રી બિમલભાઈ પંડયા (વડોદરા)
શ્રી કૃષ્ણપ્રસાદ આર. ત્રિવેદી(વડોદરા)
શ્રી પ્રનંદભાઈ પી. કલ્યાણી (રાજકોટ)
શ્રી નલીનભાઈ જે. મહેતા (સુરેન્દ્રનગર)
શ્રી અમુભાઈ એન.મેસ્વાણી (રાજકોટ)
શ્રી કનુભાઈ એન. મહેતા (વડોદરા)
શ્રી કમલેશભાઈ મહેતા (માંડવી)
શ્રી જનકભાઈ દોશી (વડોદરા)
શ્રી ગીરીશભાઈ શેઠ-ભાવનગર
શ્રી નટુભાઈ વોરા-ભાવનગર
શ્રી હસુભાઈ મહેતા-કપડવંજ
શ્રી કશ્યપભાઈ પરીખ-નવસારી
શ્રી બળવંતભાઈ મહેતા-અમદાવાદ
શ્રી અનિરૂદ્ધભાઈ અંબાણી-અમદાવાદ

આ વેબસાઈટમાં દર્શાવેલ માહિતી (૧) જય માતંગી - મોઢ પરિવાર અને મોઢેશ્ર્વરી (માતંગી) માનો સંક્ષિપ્ત પરિચય - ચોથી આવૃત્તિ સને- ૧૯૯૬ તથા () શ્રી મોઢેશ્વરી (માતંગી) માતાજી મંદિર તેરા-કચ્છ - સ્મરણિકા જુન-૯૯૯ (૩) શ્રી મોઢેશ્વરી - સોલા, અમદાવાદ, તા.૩૧/૧૦/૧૯૯૯ માંથી મેળવવામાં આવેલ છે.

જાહેરાત

રૂ.પ૦૦

એક વર્ષ માટે


View Larger Map

જાહેરાત

રૂ.પ૦૦

એક વર્ષ માટે